Etusivu Tuotteet Yhteystiedot Sammutinkeskus, tietopankki


Sammuttimien tarkastus-ja huoltomerkinnät

Sammuttimien tarkastus- ja huoltotoiminta on säädetty Sisäasiainministeriön asetuksessa käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä valmistajan antamissa mallikohtaisissa ohjeissa. Käyttäjälle riittää usein tieto, että sammutin on vietävä tarkastettavaksi.

Tietolinkit

Alla keskeisimpiä ohjeita mm. käsisammuttimen valintaan.
Tarkastus
Käsisammutin on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein. Jos sammutin on alttiina sään vaihteluille, kosteudelle, tärinälle jne. on tarkastus suoritettava vähintään vuoden välein. Merkinnän tehdystä tarkastuksesta sekä seuraavan tarkastuksen ajankohdan näet "TARKASTETTU" tarrasta.
tarkastustarra Sammutin ja matkailuauto

Sammutin ja huvivene

Tulitöiden suojeluohje

VAK-/ADR- määräykset- käsisammuttimet

Pikapalopostien tarkastus ja huolto

Pelastuslaki 379/2011

Turvanasi-ketjun koko tietopankki
Huolto
Tehdään sammuttimelle valmistajan ohjeen mukaan. Huollon tarpeellisuus tarkastetaan vuositarkastuksen yhteydessä. Huolto tehdän myös jos sammutinta on käytetty. Tehdystä huollosta liimataan sammuttimeen erillinen "HUOLLETTU" tarra. Älä poista tarraa, vaikka se olisi vanhakin.
huollettu tarra
Määräaikaistarkastukset/
Koeponnistukset

Sammuttimet kuuluvat painelaitelain piiriin. Koeponnistuksen tarpeellisuus tarkistetaan vuositarkastuksen yhteydessä. Koeponnistus suoritetaan pääsääntöisesti kymmenen vuoden välein riippuen sammuttimen tyypistä.
Neuvomme epäselvissä tapauksissa.

Suoritamme myös hengitysilmasäiliöiden koeponnistuksia sekä muita paineastiatarkastuksia.
koeponnistukset ja tarkastukset EU-direktiivin mukainen ilmoitus:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.